Научни изследвания на глухите

Научни изследвания на глухите

В рамките на инициативата DeafNOW! се цели създаването на мрежа от експерти в областта на научните изследвания на глухите. Фокусът е поставен най-вече върху подготовката на глухи специалисти – лектори по жестов език, глухи преводачи на български жестов език, учители за глухи деца, разработчици на образователни и информационни ресурси и др.

Освен това, ще се работи и върху редица проучвания за глухите хора и организирането на специализирани инициативи за обучение на специалисти по образование на глухите хора. И не на последно място, се цели да се изгради връзка с висши учебни заведения с една основна мисия, а именно създаването и внедряването на специалност „Науки за глухите“  и други свързани с българския жестов език и културата на глухите хора. 

Актуални Програми

Очаквайте скоро

През лятото на 2020 г.  започваме да провеждаме серия от семинари и курсове за глухи хора, които имат интерес да се развиват като обучители и специалисти по български жестов език.  Съвсем скоро ще ви предоставим пълна информация кои ще са темите на първите семинари и курсове и как ще става самото записване за тях.

Очаквайте скоро